فیلتر ها
بستن

مصاحبه با مدیر عامل شرکت پرورش و تکثیر ماهی آب شور تبسم ساحل قشم

پنجشنبه, 21 آذر,1398

مصاحبه گزارشگر صدا و سیما با آقای دکتر محمد نیرومند مدیرعامل شرکت پرورش و تکثیر ماهی آب شور تبسم ساحل قشم به عنوان واحد برتر صنعتی در سال 1398

درج نظر